Väder Ställberg

klart.se

Fiber

Nu är fibern i Ställberg installerad!

Och idag är alla abonnenter anslutna. Vi har även anslutit Folketshus och lägenheten.

 

Vad händer med fiber i Ställberg?

Kontraktet om anläggandet av ett fibernät är nu undertecknat mellan Ljusnarsbergs kommun och Skanova. Skanova kommer att anlägga, äga och driva fibernätet. Skanova har beställt grävning och nedläggning av kanal för fiber av Eltel som anlitat Bramac i Kopparberg, för grävningen. Grävarbetet startar V47 och genomförs under vintern/våren så att fiber kan blåsas i och ni kan kopplas upp er mot internet, telefon och TV, efter behov, till sommaren 2015.Ni kommer att faktureras 15 000 kr av Ställbergs Byalag för anslutning och grävning. Byalaget kommer att faktureras anslutningen för samtliga abonnenter av Telia Operator Business i en samlingsfaktura.När er fastighet är uppkopplad kan ni beställa tjänster hos någon av de tjänsteoperatörer som finns i ”öppen fiber” f.n. 11 st.Läs mer på www.bredbandswebben.se.

Som fastighetsägare har du vissa ansvar inför nedgrävning av fiber till din fastighet:

 • Du är ansvarig för att märka ut var kablar och ledningar finns på din tomt, så att dessa inte grävs av.
 • Märk ut var du vill ha in fibern i fin fastighet med den markeringskäpp du fått. Tänk på att dragningen av fibern inomhus inte bör överstiga 5 m och att optouttaget kräver jordad el.
 • Om du har växter, eller annat, på tomten som du inte vill skall beröras av grävningen måste du meddela Bramac detta innan grävningen startar på din tomt.

Bramac kommer att återställa grävningen på tomten med befintligt materiel.

När nedgrävning av kanalen är avslutad är det dags för inblåsning av fiber och installation av optouttag (se nedan). Installationen sköts av Skanova med Eltel som underleverantör någon gång under våren. Du behöver göra följande:

 • Bestämma var i huset du vill ha optoutaget.
 • Att se till att det finns jordad el till optouttag innan anslutningen sker.
 • Vara tillgänglig vid anslutningen eller vidtala någon annan att vara tillgänglig så att ni får anslutningen där ni vill ha den och så att montören kommer in i fastigheten.
 • Du blir kontaktad av Eltel innan de kommer till din fastighet.

Installation

 1. Omfattning

Installationen omfattar leverans och installation av fiberkonverter (optouttag) genom TeliaSoneras underleverantör (Eltel). Du kommer att bli kontaktad av Eltel när det är dags för anslutning.

 1. Installationen omfattar ej:
 •  Att flytta skrymmande föremål och möbler
 •  Att bekosta eventuella jordade eluttag i fastigheten för fiberkonverter
 • Håltagning i känsliga material som kakel, sten m.m. Håltagning i träväggar ingår.
 • Arbete med miljöfarligt material, t.ex. asbest
 • Merkostnad för installation i K-märkta byggnader
 • Merkostnad för målningsarbeten

Tillträde till Fastigheten

Fastighetsägaren ansvarar för att TeliaSonera (Eltel) får tillträde till de utrymmen som omfattas av installationen. I de fall TeliaSonera (Eltel) inte bereds tillträde till utrymmena enligt ovan inom installationstiden omfattas dessa inte av installationen. Vid mer än två försök att få tillträde under installationstiden debiteras extra kostnad för arbetstid och restid.

Kabelintag i fastighet och montering av optouttag

Fastighetsägaren skall markera var optokabelintaget skall vara i respektive fastighet.

Kanalisationsröret böjs försiktigt, utan att överskrida tillåten böjradie (ca.50 cm), upp mot husgrunden och avslutas med en överlängd på 1 meter.

Om fastighetsägaren avser att själva ta upp hål för kabelintaget i husväggen får detta bara ske efter samråd med entreprenören (Eltel) så att en korrekt kabeldragning blir möjlig.

Konsultera också entreprenören om hur röret skall fästas och skyddas och var noga med att rör och intag blir korrekt tätade.

Ett exempel på ett lämpligt kabelintag visas i nedanstående figur.

 

opto

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanova monterar optouttaget (anslutningspunkten) på insidan väggen i direkt anslutning till kabelintaget efter det att fiberkabeln installerats.

Kan se ut så här, mått ca 30x15cm.

uttag

 

 

 

 

 

 

Här behövs ett jordat eluttag i närheten.

Ni kan läsa mer på följande länk: https://www.teliaoperator.se/ProdukterTjanster/Varatjanster/OppenFiber.html

När fiber dragits in i fastigheten och kopplats upp mot telestationen kan ni ansluta er till någon av 11 tjänsteleverantörer (öppen fiber) för bredband, telefon och TV eller den kombination ni behöver. Läs mer om på http://www.bredbandswebben.se

När ni tecknat abonnemang får ni den materiel (router och kablar) och instruktioner som behövs för att koppla upp de tjänster ni abonnerat på (dator, telefon, TV).

Tyvärr kommer inte alla som anmält intresse att få fiber. Till de fastigheter som ligger längst bort från telestationen blir grävkostnaden allt för hög per hushåll. För dessa fastigheter föreslår vi bredband via satellit från ett företag som heter Tooway.

Det som krävs är fri sikt mot satelliten, men har ni redan satellit-TV så vet ni att det fungerar. En liten parabolantenn installeras utomhus med direkt sikt mot satelliten.

Därefter ansluter man datorn till medföljande sattelitmodem och sedan är allt klart. Du behöver inte några extra telefonanslutningar och kan utnyttja internet direkt efter anslutningen.

Tooway är baserad på beprövad satellitteknik, har 70 000 användare i Europa och ger dig snabb och direkt åtkomst till internet hemma, även om du bor olägligt utan anslutning till mobilt bredband. Du kan vara online dygnet runt och är helt oberoende av annan infrastruktur på marken. Tjänsten är dubbelriktad dvs. du både tar emot och skickar data trådlöst via satelliten.

Vad kostar en sådan uppkoppling då?

Företaget Terab i Lindesberg erbjuder ett parabolpaket där ni får internet och telefon från Tooway för ca 5000 kr, då ingår startavgift, montering och all utrustning som behövs (förutom dator). Till detta kommer en månadsavgift som är beroende på datavolym och hastighet (se nedanstående tabell)

kostnad

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lösning blir faktiskt billigare än fiber men har inte fiberns flexibilitet.

Har du frågor om bredband via satellit kontakta Terab på tel. 0581-132 10.

Har du andra frågor om fiber så kan du ringa Ljusnarsberg kommuns fiberkoordinator Erling Norin på tel. 0705377197.